PROIECT DIVIZARE PARTIALĂ

          Subscrisa PORT BAZINUL NOU S.A., cu sediul in Galati, Calea Prutului nr. 230, inregistrata la Oficiul Registrului Cometului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/270/1991, CUI RO 1651384, anunta depunerea spre publicare/consultare, in conformitate cu prevederile art. 242 din Legea societatilor nr. 31/1990,  a:


PROIECT DIVIZARE PARTIALĂ PRIN DESPRINDERE ÎN BAZA ART. 2501 lit. a) DIN LEGEA SOCIETĂTILOR NR. 31/1990 A PORT BAZINUL NOU S.A. GALAŢI


 Documentele proiectului de divizare:

   PROIECT DIVIZARE

 

 Anexa 1:     Balanta Active-Pasive        Investitii in curs      Mijloace Fixe

 Anexa 2:    Mijloace Fixe PBN Logistics

 Anexa 3:     Situatie Financiara

 Anexa 4:     Bilant 2012        Bilant 2013      Bilant 2014      Bilant 2015

 Anexa 5:     Contracte Clienti        Contracte Furnizori