Emitere decizie acord de mediu APM Galati

      "S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. Galati, titular al proiectului" Platforma multimodala Galati-inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin-Dunare/Alpi - Obiectul de investitie nr. 3: Platforma multimodala", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul" Platforma multimodala Galati-inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin-Dunare/Alpi - Obiectul de investitie nr. 3: Platforma multimodala",  propus a fi amplasat in Galati, strada CALEA PRUTULUI nr.230, indentificat prin cartea funciara 101019, nr. cadastral 101019: C9, C10, C11, C15, C16, C18, C19, C35, C36, C40, C41, C42, C55, C61, C62, C67.


Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galati, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.30 si vineri intre orele 08,30-13,30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea:Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2019. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati."


DIRECTOR GENERAL

Ing. GAVANEANU CORNELIU