Proiectul "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" reprezintă prima etapă a proiectului "Platforma Multimodală Galați - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunăre/ Alpi" și are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

Portul Galați este situat în partea de sud-est a României, pe malul stâng al Dunării, de la km 140+750 la km 160+000. Portul Bazinul Nou se află situat în limitele Portului Galați, pe malul stâng al Dunării, de la km 144+450 la km 146+300.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene au fost stabilite obiectivele și direcțiile de acțiune în vederea implementării rețelei TEN-T generând identificarea proiectelor prioritare pentru implementare.

Unul dintre obiectivele majore ale Regulamentului îl reprezintă asigurarea interoperabilității între modurile de transport în terminale și porturi, în special în porturile de pe rețeaua centrală TEN-T, în scopul creșterii ponderii transportului naval în fluxurile logistice de transport.

În perioada de programare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada 2014-2020, Parlamentul European a instituit prin Regulamentul nr. 1316/2013, Mecanismul pentru Interconectarea Europei – MIE- pentru finanțarea cu precădere a proiectelor prioritare identificate prin Regulamentul nr. 1315/2013.

Proiectul "Platforma Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunăre/ Alpi" face parte din proiectele prioritare pre-identificate de Comisia Europeană prin Regulamentul nr. 1315/2013 și finanțabile prin MIE conform prevederilor Regulamentulului nr. 1316/2013.

Despre Proiect

Logo PMG colorProiectul "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" reprezintă prima etapă a proiectului "Platforma Multimodală Galați - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunăre/ Alpi" și are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

Portul Galați este situat în partea de sud-est a României, pe malul stâng al Dunării, de la km 140+750 la km 160+000. Portul Bazinul Nou se află situat în limitele Portului Galați, pe malul stâng al Dunării, de la km 144+450 la km 146+300.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene au fost stabilite obiectivele și direcțiile de acțiune în vederea implementării rețelei TEN-T generând identificarea proiectelor prioritare pentru implementare.

Unul dintre obiectivele majore ale Regulamentului îl reprezintă asigurarea interoperabilității între modurile de transport în terminale și porturi, în special în porturile de pe rețeaua centrală TEN-T, în scopul creșterii ponderii transportului naval în fluxurile logistice de transport.

În perioada de programare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada 2014-2020, Parlamentul European a instituit prin Regulamentul nr. 1316/2013, Mecanismul pentru Interconectarea Europei – MIE- pentru finanțarea cu precădere a proiectelor prioritare identificate prin Regulamentul nr. 1315/2013.

Proiectul "Platforma Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunăre/ Alpi" face parte din proiectele prioritare pre-identificate de Comisia Europeană prin Regulamentul nr. 1315/2013 și finanțabile prin MIE conform prevederilor Regulamentulului nr. 1316/2013.

bg 5Aplicația de finanțare a Proiectului a fost depusă sub numărul 2015-RO-TM-0275-W în cadrul celui de-al doilea apel al programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei - MIE și a fost selectat pentru finanțare.

În urma evaluării aplicației de finanțare, proiectul a fost declarat eligibil și propus pentru a primi asistență financiară din partea Uniunii Europene, valoarea totală a costurilor, recomandată de Comisia Europeană fiind de 25.619.783 euro, iar valoarea recomandată a se finanța din fondurile MIE fiind de 21.776.814 euro pentru "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" din zona Portului Bazinul Nou.

Modernizarea infrastructurii portului Galați va contribui la consolidarea legăturilor dintre diferite țări, precum Ucraina, Moldova și România și va permite o creștere a transportului de marfă de-a lungul secțiunii inferioare a Dunării și a coridorului global Rin-Dunăre din cadrul rețelei centrale de transport.

Obiectivul general al proiectului "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" este acela de a promova utilizarea căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și susținerea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

În vederea realizării obiectivului general al proiectului "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" vor fi parcurse următoarele etape:

 • întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru executarea următoarelor obiecte de investitii: Cheul/zona de descarcare, Platforma Multimodală - infrastructura (platforme, drumuri, retele de utilități) și suprastructura (clădiri, zone suplimentare de depozitare), echipamentele și instalațiile portuare, existente și nou create, Racordul rutier și feroviar pentru accesul pe platforma multimodală, Zona acces platformă;
 • lucrări de dragare în bazinul situat în zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea în siguranță a navelor;
 •  modernizarea cheului existent pentru a efectua operațiunile de încărcare directă și operațiunile de descărcare cu unitățile de încărcare intermodale (ILUs) între nave și chei;
 • umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și pentru operațiunile de manipulare viitoare;
 • nivelarea profilului elevației platformei.

Parteneri proiect:

 • CN APDM SA Galați – Coordonator proiect
 • Metaltrade Inernational SRL – Partener proiect
 • Port Bazinul Nou SA – Partener proiect

 Date de Referinta:

 • Data început:: 01.08.2016
 • Data final: 31.12.2021
 • Amendamentul pentru prelungirea Contractului de Finantare pana la 31.12.2021 a fost semnat de catre cele 2 parti pe 13.03.2020.

 Buget:

 • Valoare maxima grant: 21,776,814 €
 • Contribuție buget de stat: 3.450.053€
 • Contribuție proprie: 392.914€
 • Valoare eligibila: 25,619,781€

 ro horizontal cef logo

Parteneri

Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați

sigla APDM

Adresa:
Website:
Reprezentant legal:
Email:
Telefon:

Romania, Galati, str. Portului nr.34
www.romanian-ports.ro
Serban Alexandru-Gabriel – Director General
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
+40 236 460 660

Metaltrade International S.R.L. Galați

sigla mti

Adresa:
Website:
Reprezentant legal:
Email:
Telefon:

Galați, Calea Prutului nr. 230
www.metaltrade.ro
Găvăneanu Corneliu – Administrator
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
+40 236 449 215

Port Bazinul Nou S.A. Galați

port bazin

Adresa:
Website:
Reprezentant legal:
Email:
Telefon:

Galați, Calea Prutului nr. 230
www.portbazinulnou.ro
Găvăneanu Corneliu – Director General
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
+40 236 449 215

Echipa de Proiect


poza

Gabriela David
Manager proiect
CN APDM SA Galați
+40 745 073 586
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


poza

Constantin Armașu
Manager Proiect
Metaltrade International S.R.L. Galați
+40 722 560 015
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


poza

George Boga
Manager Proiect
Port Bazinul Nou S.A. Galați
+40 740 302 017
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Parteneri Europeni

INEA logo

theme cef 0