Proiectul “PLATFORMA MULTIMODALA GALATI ETAPA III - PLATFORMA MULTIMODALA”, cod MySMIS 134104, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat de către PORT BAZINUL NOU S.A. și are o valoare totală de 228.883.976,16 lei, din care 92.840.390 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din care 78.914.331,50 lei din Fondul de Coeziune și 13.926.058,50 lei din bugetul de stat.

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar Ministerul Transporturilor este organism intermediar pentru Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioada de 29 de luni, respectiv între date de 01.08.2020 și data 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului este acela de a încuraja utilizarea pe căi navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunare, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și sprijinirea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

Rezultatele așteptate care urmare a implementării proiectului sunt:

 • 115.480 mp pentru platforma multimodală manipulare și depozitare;
 • 5 linii de cale ferată modernizate;
 • montare portainer utilizat pentru operațiuni de încărcare/descărcare, pe/de pe nave, pe/de pe platformă;
 • montare transtainer utilizat pentru operațiuni de încărcare/descărcare în terminalul CF al platformei multimodale;
 • 3 stivuitoare cu brat telescopic - manevrare containere pline achiziționate;
 • un stivuitor cu brat telescopic - manevrare containere goale achiziționate;
 • 2 cap tractor achiziționate;
 • 8 semi-trailere achiziționate;
 • un sistem de operare pentru gestionare containere TOS achiziționat și instalat.

Locul de implementare a proiectului este municipiul Galați, județul Galați.

Proiectul este relevant pentru Master Planul General în Transporturi deoarece vizează modernizarea unei infrastructuri de transport aflată pe rețeaua transeuropeană centrală (CORE TENT).

Proiectul reprezintă obiectivul investitional 3 din etapa a III-a a proiectului global "Platforma Multimodala Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunare/ Alpi".

Proiectul urmărește dezvoltarea terminalului intermodal la o capacitate de 150.000 TEU/an în portul Galați, fiind localizat într-unul din porturile aferente acestuia, mai exact în Portul Bazinul Nou.

Prin această etapă se vor realiza lucrări de reorganizare și reconstruire a zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platforma, după cum urmează:

 1. CONSTRUCȚII PLATFORMA MULTIMODALĂ: platforma, căile ferate, drumurile tehnologice, rețelele de utilități aflate în perimetrul portuar. Toate acestea vor fi amplasate pe suprafața de 115.480 mp, din care 85.429 mp din terenul existent, respectiv 30.051 mp suprafața nou creată.
 2. ECHIPAMENTE ȘI INSTALATII TEHNOLOGICE care prin natura sau destinația lor vor deservi oricăreia dintre activitățile conexe transportului naval, activități în legatură cu operarea navelor, cum ar fi: încărcarea/descărcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, însăcuirea și alte activități privind mărfurile.

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact Port Bazinul Nou SA: pagină web: http://portbazinulnou.ro/, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Parteneri Europeni

INEA logo

theme cef 0