cofinantatGOV

Titlu proiect:
“PLATFORMA MULTIMODALĂ GALAȚI ETAPA III - PLATFORMA MULTIMODALĂ
Cod SMIS: 313301
Locație: Municipiul Galați
Valoare proiect:
Valoarea totală a proiectului este de 353.959.760,11 lei.Implementarea proiectului „PLATFORMA MULTIMODALĂ GALAȚI ETAPA III – PLATFORMA MULTIMODALĂ”, cod MySMIS 313301 a început în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (etapa I) și se continua în cadrul Programului Transport 2021 – 2027 (etapa II). Implementarea etapei II se realizează conform contractului de finanțare nr. 16/01.02.2024 semnat între PORT BAZINUL NOU S.A. și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport 2021-2027.


Proiectul pentru implementarea etapei II a fost depus de către PORT BAZINUL NOU S.A. în cadrul apelului „Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) - proiecte fazate din perioada 2014-2020” aferent  Priorității 7. Dezvoltarea transportului naval și multimodal, respectiv obiectivului de politică „O Europă mai conectată”.


Valoarea totală a etapei I este de 1.498.284,21 lei, din care 575.799,91 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din care 489.429,92 lei din Fondul de Coeziune și 86.369,99 lei din bugetul de stat.
Valoare totală a etapei II este de 352.461.475,90 lei, din care 229.949.087,44 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din care 114.974.543,72 lei din Fondul de Coeziune și 114.974.543,72 lei din bugetul de stat.

Beneficiar și date de contact:
PORT BAZINUL NOU S.A.
Date de contact: Constantin Armașu, Manager de proiect, Port Bazinul Nou SA, pagină web: http://portbazinulnou.ro/, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Obiectivul proiectului:
Proiectul vizează modernizarea, extinderea si dotarea platformei multimodale Galați la o capacitate de manipulare de 150.000 TEU/an, contribuind la atingerea obiectivului european privind o infrastructură actualizată de înaltă performanță care să integreze toate regiunile europene cu o rețea centrală de transport, facilitând creșterea durabilă ”inteligentă” și accesul la piețele pan-europene. Investiția prevede și lucrări la structuri existente, într-o zonă industrială existentă, antropizată, cu scopul de a facilita cele trei moduri de transport: rutier, feroviar și fluvial.

Astfel, până în anul 2025 platforma existentă pentru operațiunile de depozitare și stivuire va fi modernizată și extinsă, iar furnizarea de servicii portuare de calitate va fi sprijinită prin integrarea de echipamente moderne în conceptul terminalului, capabile sa manipuleze unitățile de încarcare intermodale.

Proiectul are în vedere implementarea etapei II a proiectului început în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Grupul țintă și beneficiarii finali: 1. Port Bazinul Nou S.A., Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați; 2. populația si agenții economici din Regiunea de Sud-Est- Romania; comunitatea portuara cu atribuții în zona Portului Galati; administrația publică locală; investitori noi naționali si internaționali.

Principalele rezultate și impactul la nivelul comunității: Proiectul are în vedere investiții privind infrastructura de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare).

De asemenea, prevede lucrări la structuri existente, într-o zonă industrială existentă, antropizată, cu scopul de a facilita cele trei moduri de transport: rutier, feroviar și fluvial.
Informații actualizate constant privind stadiul implementării (anunțuri, comunicate de presă, evenimente etc.)

Poze, materiale video, prezentări etc.   
Perioada de implementare a proiectului/ Gradul de implementare:
Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioada de 18 luni (01.01.2024 - 30.06.2025).


Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport 2021-2027 accesați https://www.mt.ro.  

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”


sigla PBN